Norges største oppdrettsselskap

Siden de første menneskene bosatte seg i Norge, har fisk vært viktig for å sikre mat, handel og bosetting langs norskekysten. Kloke hoder, pågangsmot og teknologisk nyskaping gjorde det etter hvert mulig å drive oppdrett av den ville fisken.

Havbruksnæringen har på førti år gått fra en liten attåtnæring til en av Norges viktigste eksportnæringer. Vi bidrar til lokal verdiskaping i kyst-Norge ved å produsere og levere fersk, sunn og god mat til hele verden.

Siden forløperne til Marine Harvest startet opp i 1965, har vi gått fra en liten gründerbedrift til verdens ledende oppdrettsselskap. Med 3,8 millioner daglige måltider, er Marine Harvest nå Norges største matprodusent (i proteiner). Vi har hele produksjonen fra rognkornet til middagen settes på bordet i Japan.

Gjennom vår satsing på forskning utvikler Marine Harvest fremtidens løsninger for fiskeoppdrett og er en viktig pådriver for innovasjon både i Norge og internasjonalt.


Vår virksomhet i Norge

  • Marine Harvest er det største oppdrettsselskapet i Norge med over 1 600 ansatte.
  • I Norge dekker vi hele verdikjeden fra fôrproduksjon til stamfisk, rogn, matfisk, foredling og distribusjon til salg.
  • I 2014 produserte vi 3,8 millioner måltider laks hver eneste dag. Mesteparten av vår laks fra drift i Norge eksporteres til Europa, USA og Asia.
  • Marine Harvest har virksomhet langs hele norskekysten fra Flekkefjord i Agder til Kvænangen i Troms. Den norske produksjonen er delt i fire geografiske regioner: Nord, Midt, Vest og Sør.
  • Selskapet er en del av konsernet Marine Harvest ASA som har virksomhet i 24 land og er notert på børsen i Oslo (OSE) og New York (NYSE). Det globale hovedkontoret ligger i Bergen.