Norges største oppdrettsselskap

Siden de første menneskene bosatte seg i Norge, har fisk vært viktig for å sikre mat, handel og bosetting langs norskekysten. Kloke hoder, pågangsmot og teknologisk nyskaping gjorde det etter hvert mulig å drive oppdrett av den ville fisken.

Havbruksnæringen har på førti år gått fra en liten attåtnæring til en av Norges viktigste eksportnæringer. Vi bidrar til lokal verdiskaping i kyst-Norge ved å produsere og levere fersk, sunn og god mat til hele verden.

Siden starten i 1964, har Mowi gått fra en liten gründerbedrift til verdens ledende oppdrettsselskap. Vi har hele produksjonen fra rognkornet til middagen settes på bordet i Japan.

Gjennom vår satsing på forskning utvikler Mowi fremtidens løsninger for fiskeoppdrett og er en viktig pådriver for innovasjon både i Norge og internasjonalt.


Vår virksomhet i Norge

  • Mowi er det største oppdrettsselskapet i Norge med over 1 600 ansatte.
  • I Norge dekker vi hele verdikjeden fra fôrproduksjon til stamfisk, rogn, matfisk, foredling og distribusjon til salg.
  • I 2016 produserte vi 5,5 millioner måltider laks hver eneste dag. Mesteparten av vår laks fra drift i Norge eksporteres til Europa, USA og Asia.
  • Mowi har virksomhet langs hele norskekysten fra Flekkefjord i Agder til Kvænangen i Troms. Den norske produksjonen er delt i tre regioner: Nord, Midt, og Sør.
  • Selskapet er en del av konsernet Mowi ASA som har virksomhet i 24 land og er notert på børsen i Oslo (OSE) og aksjene handles også på det amerikanske OTC-markedet. Det globale hovedkontoret ligger i Bergen.