Marine Harvest (OSE:MHG): Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Marine Harvest ASA vil avholde ekstraordinær generalforsamling i Bergen 15. januar 2018. Vedlagt er innkalling til generalforsamlingen, inkludert innstilling fra valgkomiteen.

Valgkomiteen har blitt informert om at styremedlem Ørjan Svanevik ønsker å fratre. Valgkomiteens innstilling til ekstraordinær generalforsamling er at Kristian Melhuus velges som nytt styremedlem i Marine Harvest ASA til erstatning for Ørjan Svanevik.

Ørjan Svanevik har vært styremedlem i Marine Harvest ASA siden oktober 2014 og vil takke ham for hans bidrag i løpet av årene.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.