Fakturering til norske Mowi-enheter

Alle fakturaer til Mowi må være utstedt til riktig legale selskap i konsernet.

Selskapsnavn

Organisasjonsnummer

Mowi Norway AS (tidligere Marine Harvest Norway AS)

959 352 887

Mowi Markets Norway AS (tidligere Marine Harvest Markets Norway AS)

916 146 337

Mowi Feed AS (tidligere Marine Harvest Fish Feed AS)

911 610 744

Mowi Genetics AS

922 025 045

Mowi ASA (tidligere Marine Harvest ASA)

964 118 191

Centre for aquaculture competence AS

984 080 115

Marine Harvest Holding AS

976 841 220

Marine Harvest Minority Holding AS

988 044 091

Mowi Norway FOU AS

919 441 879

 

Faktura skal alltid inneholde referanse til innkjøper/bestiller i Mowi. Referanse består av 6 bokstaver, ingen siffer, andre tegn eller mellomrom.

Ordrenummer skal alltid inkluderes når innkjøpsordre fra Mowi foreligger. Ordrenummer (PO) består at 7 siffer, ingen bokstaver, tegn eller mellomrom.

Faktura som ikke oppfyller disse kravene kan ikke behandles og vil bli avvist.

Mowi mottar faktura på EHF.

  • Feltet «/Invoice/AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID» skal inneholde referanse til bestiller hos Mowi.
  • Feltet «/OrderReference/ID» skal inneholde ordrenummer (PO) oppgitt ved bestilling.
  • Fakturabilde/visningskopi skal legges ved filen. Feltet «/AdditionalDocumentReference/DocumentType» må defineres som «commercial invoice» eller «credit note»

 

Dersom EHF ikke er mulig sendes faktura som vedlegg i tif- eller pdf-format på e-post til fakturamottak@mowi.com.

Krav til faktura per e-post:

  • En fil pr. faktura (multi-pdf eller multi-tif) - hver epost kan inneholde flere filer (fakturaer)
  • Maks 10 filer pr e-post
  • Maks 10 MB pr fil
  • Maks 100 MB pr e-post
  • Sidestørrelse maks A4-format.
  • Maks 100 sider

 

Merk at det utelukkende vil være maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen. E-posten kan kun inneholde faktura, kreditnota eller purringer. Eventuell tekst eller vedlegg som avviker fra nevnte filformat vil ikke bli lest.

Ved spørsmål om fakturering, vennligst kontakt din innkjøper/kontaktperson i Mowi.

 

For english version, please click here.