Retningslinjer for sponsing i Marine Harvest

Vi i Marine Harvest er avhengig av livskraftige lokalsamfunn der vi er. Derfor har vi gjennom en årrekke støttet lokalsamfunn langs kysten. Hver dag utføres det aktivitet i regi av frivillige organisasjoner som bidrar til å skape livskraftige lokalsamfunn. Dette ønsker Marine Harvest å støtte opp om!

Marine Harvest ønsker å være en støttespiller for aktivitet og engasjement som kommer flest mulig i lokalsamfunnet til gode. Lag og foreninger som driver kultur, fritids- eller idrettsaktiviteter er gode eksempler på dette. Vi ønsker spesielt å bidra til aktiviteter for barn og unge, hvor hele familien kan delta.

Sponsorpartnere må være sterke samlingspunkter og nå ut til flest mulig i lokalsamfunnet.

Vi prioriterer:

  • Frivillige organisasjoner som bidrar til livskraftige lokalsamfunn
  • Lag og foreninger som driver kultur-, fritids-, og idrettsaktiviteter 
  • Aktiviteter for barn og unge
  • Arrangementer relatert til mat

Samarbeid kan kun inngås i kommuner der vi har aktivitet.

Søknadsfristen for 2018 er utgått. Neste tildeling av sponsormidler vil være i 2019.

Det vil i mars 2019 legges ut søknadsskjema på denne siden som må benyttes for alle søknader.

Neste søknadsfrist er 20. april.