Ansvarlig atferd

Våre etiske retningslinjer omtales i dokumentet "ansvarlig atferd"Her settes standarder for hva slags oppførsel vi kan forvente av hverandre, og for hva eksterne parter kan forvente av oss.