Driftsleder, Site Manager, Nørholmen, Norway

Marine Harvest er Norges største matprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 24 land, har totalt 12 700 ansatte og omsatte i 2016 for NOK 32,6 milliarder. Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden
fra fôr til tallerken. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs. Gjennom selskapets visjon "Leading the blue revolution", har Marine Harvest ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet.
Marine Harvest Norway Region Midt  
 
søker  en engasjert og motiverende driftsleder  
 
til et av våre nyeste og mest fremtidsrettede matfiskanlegg Nørholmen på Smøla.   
 
 
I deg finner vi en driftsleder som er tydelig på forventninger, mål og ansvarsforhold. Du har sterk gjennomføringsevne og ser frem til å utvikle lokaliteten videre. Du ser det store bildet og viser våre driftsteknikere riktig retning med hjelp av vår visjon og våre verdier. Ditt engasjement bidrar til å bygge kultur. Du er en rollemodell og tar førersetet som en pådriver for endringer.  
 
Du vil ha personal- og HMS-ansvar og legge til rette for utvikling / kompetanseheving for deg selv og dine medarbeidere. Jobben krever at du er vant til administrative oppgaver, du vil ha ansvaret for å utarbeide og gjennomføre driftsplaner og følge opp budsjett. En stor del av jobben vil være å motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon og du vil være en pådriver for kontinuerlig forbedringer. Nøyaktighet og punktlighet kreves for den løpende dokumentasjon, registrering og rapportering av driften og mye informasjon skal leveres videre i organisasjonen.  
 
Våre verdier i Marine Harvest er «PASSION, TRUST, SHARE, CHANGE». Disse verdiene bruker vi hver eneste dag og vi vil ansette deg som kjenner at disse verdiene treffer deg. I utgangspunktet søker vi etter kandidater med ledererfaring fra oppdrettsnæringen, men søkere med solid og praktisk erfaring innen oppdrett vil også bli vurdert.    
 
Du må kunne jobbe i team og få teamet til å jobbe sammen mot samme mål. Vi ser etter deg som er løsnings- og samarbeidsorientert og som evner å se muligheter.  
 
Vi kan tilby en spennende jobb i verdens ledende sjømatselskap med arbeidssted på Norges vakreste kystlinje og verdens beste forhold for oppdrett av laks. Vi har ca 11.700 kollegaer globalt og fremstår med et sterkt faglig miljø både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I denne jobben er ingen dager like og du vil finne utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Samtalen på merdkanten er uformell, og dette sprer seg også utover i organisasjonen. Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser og en god kollektiv forsikrings- og pensjonsordning.   
 
Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen kan du ringe produksjonssjef Jørund S. Larsen tlf: 416 15 191. Søknadsfrist 7. juni 2017.