Quality coordinator / Kvalitetskoordinator Region Nord

Marine Harvest er Norges største matprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 24 land, har totalt 12 700 ansatte og omsatte i 2016 for NOK 32,6 milliarder. Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden
fra fôr til tallerken. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs. Gjennom selskapets visjon "Leading the blue revolution", har Marine Harvest ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet.
Marine Harvest Norway Region Nord søker  
 
Kvalitetskoordinator  
 
 
Viktigste ansvarsområder som kvalitetskoordinator vil være:  
 • Oppfølging av styringsdokumenter 
 • Prosjektarbeid 
 • Bistå ved sertifiseringer (ASC, GlobalGAP )  
 • Ressursperson på myndighetskrav og andre interne krav 
 • Gjennomføre revisjoner, både internt og hos leverandører 
 • Gjennomføre internopplæring relatert til ansvarsområdet   
 
Viktige egenskaper: 
 • Master i akvakultur eller annen relevant utdanning. Nyutdannede oppfordres til å søke 
 • Kunnskap om kvalitetsledelse og oppdrett 
 • Kjennskap til forskriftskrav, krav i kvalitets- og miljøstandarder  
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig 
 • Beherske engelsk både muntlig og skriftlig 
 • Evnen til å jobbe i team, en relasjonsbygger, systematisk, målrettet og resultatorientert  
 • løsnings- og samarbeidsorientert 
 • Beslutningsdyktig og med evner å se muligheter 
 
Vi kan tilby:      
 • en spennende jobb i verdens ledende sjømatselskap med arbeidssted på Norges vakreste kystlinje og verdens beste forhold for oppdrett av laks og ørret 
 • et sterkt faglig miljø både lokalt, nasjonalt og internasjonalt  
 • utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
 • uformelt og aktivt miljø  
 • konkurransedyktige betingelser 
 • kollektiv forsikrings- og pensjonsordning 
 • hjelp til å finne bolig 
 
 
Arbeidssted vil være Sandnessjøen og stillingen vil innebære noe reisevirksomhet.  
Stillingen rapporterer til Kvalitetsleder region. 
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av Kvalitetsleder Gunn Mari Strømstad, tlf. 975 79 749.  
 
Søknad sendes på www.marineharvest.no innen 6.juni 2017.