Site Manager/Driftsleder Region North, area south

Marine Harvest er Norges største matprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 24 land, har totalt 12 700 ansatte og omsatte i 2016 for NOK 32,6,9 milliarder. Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden fra fôr til tallerken. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange (NYSE). Gjennom selskapets visjon "Leading the blue revolution", har Marine Harvest ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet.
Marine Harvest Norway Region Nord søker  
 
DRIFTSLEDER 
 
til våre matfiskanlegg i Nærøy kommune 
 
 
Viktigste ansvarsområder som leder av anlegget vil være:  
 • personal- og HMS-ansvar, legge til rette for utvikling / kompetanseheving for deg selv og dine medarbeidere  
 • driftskontroll – utarbeide og gjennomføre driftsplaner og følge opp budsjett 
 • motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon  
 • være pådriver for kontinuerlig forbedringer, både på anlegg og for området som helhet
 • sikre et "levende" kvalitetsarbeid som blant annet innebærer løpende dokumentasjon, registrering og rapportering av drift 
 
Den rette kandidaten:  
 • har produksjonserfaring fra matfiskanlegg for laks  
 • har fagbrev i akvakulturfaget eller relevant høyere utdanning 
 • er entusiastisk, raus og med gode lederegenskaper 
 • evner å jobbe i team og er en relasjonsbygger, er målrettet og resultatorientert  
 • er beslutningsdyktig
Søkere med ledererfaring fra andre bransjer kan også være aktuelle kandidater 
 
 
Vi kan tilby:      
 • en spennende jobb i verdens ledende sjømatselskap med arbeidssted på Norges vakreste kystlinje og verdens beste forhold for oppdrett av laks og ørret 
 • et sterkt faglig miljø både lokalt, nasjonalt og internasjonalt  
 • utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
 • uformelt og aktivt miljø  
 • konkurransedyktige betingelser 
 • kollektiv forsikrings- og pensjonsordning 
 
Stillingen rapporterer til Områdeleder. For å sikre tilstedeværelse ved våre anlegg er det ønskelig at du bor i eller i nærheten av Nærøy kommune.  
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av Områdeleder Anders Laugsand tlf. 901 00 107.  
 
Søknad sendes på www.marineharvest.no innen 05.06.2017.