Assisterende driftsledere Agder og Rogaland

Marine Harvest er Norges største matprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 24 land, har totalt 12 700 ansatte og omsatte i 2016 for NOK 32,6 milliarder. Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden
fra fôr til tallerken. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs. Gjennom selskapets visjon "Leading the blue revolution", har Marine Harvest ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet.

Har du ambisjoner og ønsker spennende utfordringer? Region Sør søker etter flere dyktige

ASSISTERENDE DRIFTSLEDERE

til vårt anlegg for laks både i Agder og Rogaland i følgende kommuner; Flekkefjord, Tysvær og Finnøy/Strand

 

 

Viktigste arbeidsområder for Assisterende Driftsleder:

 • bistå driftsleder i planlegging og lede driften av anlegget

 • bistå driftsleder i utøvelse av personal og HMS–ansvar

 • motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon

 • sikre at rutiner og arbeidsoppgaver gjennomføres i hht prosedyrer og Marine Harvest sine retningslinjer

Vi legger vekt på:

 • høyere utdanning innen akvakultur eller biologi, lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning

 • at du liker folk og har ønske om å motivere og lede andre

 • at du er villig til å flytte til annen region eller BU i Marine Harvest, som et ledd i karriere utvikling

Viktige egenskaper som Assisterende Driftsleder:

 • er tydelig på forventninger, mål og ansvarsforhold

 • har sterk gjennomføringsevne og utfordrer det eksisterende

 • viser retning, tenker helhet og ser det store bildet

 • bevist betydningen av HMS, og eget ansvar for ansattes sikkerhet

 • er en rollemodell, bygger kultur og er en pådriver for endringer

Marine Harvest tilbyr:

 • en spennende og viktig jobb i verdens største sjømatselskap

 • et sterkt faglig miljø både lokalt og nasjonalt

 • utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling

 • konkurransedyktige betingelser

Stillingen rapporterer til driftsleder og vil være driftsleder stedfortreder.

Assisterende driftsleder er en stilling for personer som har et inderlig ønske om å være med å påvirke og utvikle havbruksnæringen. For rette vedkommende er det store muligheter både nasjonalt og internasjonalt

 

Ønsker du ytterligere informasjon kontakt produksjonssjef Agder; Robin Scotland mob. 994 31 080 eller produksjonssjef Rogaland, Bernhard Østebøvik mob. 913 89 239.

 

Registrer din søknad og CV på www.marineharvest.no snarest og innen 05.06.2017