Site Manager / Driftsleder, Norway Region South Agder

Marine Harvest er Norges største matprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 24 land, har totalt 12 700 ansatte og omsatte i 2016 for NOK 32,6 milliarder. Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden
fra fôr til tallerken. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs. Gjennom selskapets visjon "Leading the blue revolution", har Marine Harvest ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet.

Har du ambisjoner og ønsker spennende utfordringer? Region Sør søker etter en dyktig

DRIFTSLEDER

til et av våre anlegg for laks ved Hidra i Flekkefjord kommune

 

Viktigste arbeidsområder for driftsleder:

 • planlegge og lede driften av anlegget

 • personal og HMS–ansvar

 • motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon

 • planlegging, oppfølging og rapportering av biologi og økonomi

Vi legger vekt på:

 • høyere utdanning innen akvakultur eller biologi

 • at du liker folk og har ønske om å motivere og lede andre

 • ledererfaring

 • bevist betydningen av HMS, og eget ansvar for ansattes sikkerhet

 • at du er villig til å flytte til annen region eller BU i Marine Harvest, som et ledd i karriere utvikling

Viktige egenskaper som driftsleder:

 • tydelig på forventninger, mål og ansvarsforhold

 • har sterk gjennomføringsevne og utfordrer det eksisterende

 • viser retning, tenker helhet og ser det store bildet

 • bevist betydningen av HMS, og eget ansvar for ansattes sikkerhet

 • rollemodell, bygger kultur og er en pådriver for endringer

Marine Harvest tilbyr:

 • en spennende og viktig jobb i verdens største sjømatselskap

 • et sterkt faglig miljø både lokalt og nasjonalt

 • utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling

 • konkurransedyktige betingelser

Stillingen rapporterer til produksjonssjef Agder Robin Scotland og har du behov for ytterligere kontakt han gjerne på mob. 994 31 080.

 

Som driftsleder har du stor mulighet til å være med å påvirke og utvikle havbruksnæringen. For rette vedkommende er det store muligheter både nasjonalt og internasjonalt.

 

Registrer din søknad og CV på www.marineharvest.no snarest og innen 05.06.2017