Driftsleder / Site Manager

Marine Harvest er Norges største matprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 24 land, har totalt 12 700 ansatte og omsatte i 2016 for NOK 32,6 milliarder. Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden
fra fôr til tallerken. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs. Gjennom selskapets visjon "Leading the blue revolution", har Marine Harvest ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet.
Marine Harvest Region Vest søker
 
DRIFTSLEDER 

til et av våre matfiskanlegg på Aukra i Aukra kommune 

Driftsleder er en nøkkelfunksjon i regionen og har en viktig rolle i å lede anlegget til å drive frem en optimal produksjon.
Vi er på utkikk etter en leder som ønsker å skape gode resultat gjennom andre og som ønsker å kontinuerlig forbedre det vi gjør.  

Ansvarsområder for driftsleder: 
- Planlegge og lede driften av anlegget 
- Personal- og HMS-ansvar  
- Motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon 
- Planlegging, oppfølging og rapportering av biologi og økonomi 

Vi legger vekt på:  
- Erfaring fra drift av oppdrettsanlegg er en fordel, men ikke krav
- Høyere utdanning innen akvakultur, havbruk eller biologi 
- Ledererfaring – søkere med ledererfaring innen andre bransjer er også aktuelle kandidater 

Viktige egenskaper som driftsleder:  
- Er tydelig på forventninger, mål og ansvarsforhold 
- Har sterk gjennomføringsevne og utfordrer det eksisterende 
- Viser retning, tenker helhet og ser det store bildet 
- Er en rollemodell, bygger kultur og er en pådriver for endringer  

Marine Harvest tilbyr:  
- Konkurransedyktige betingelser  
- En spennende og viktig jobb i verdens største sjømatselskap 
 -Et sterkt faglig miljø både lokalt, nasjonalt og internasjonalt  
- Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling, både gjennom kompetanseheving og internasjonal mobilitet 
 
Stillingen blir en del av område Romsdal og Møre og vil få et nettverk med flere driftsledere. Stillingen rapporterer til områdeleder Vidar Vartdal.  
 
Ytterligere opplysninger om stillingene kan gis av områdeleder Vidar Vartdal mob; 908 36 666.  
 
Registrer din søknad og CV  innen 22. oktober.