Assisterende Driftsleder, Assistant site Manager

Marine Harvest er Norges største matprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 24 land, har totalt 12 700 ansatte og omsatte i 2016 for NOK 32,6 milliarder. Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden
fra fôr til tallerken. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs. Gjennom selskapets visjon "Leading the blue revolution", har Marine Harvest ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet.
Har du ambisjoner og lyst på spennende utfordringer?
Marine Harvest Region Midt søker    
 
ASSISTERENDE DRIFTSLEDER   
 
til vårt settefiskanlegg på Bessaker    
 
Viktigste arbeidsoppgaver:   
 • Oppfølging av drift og resultater i anlegget, herunder fôring, kontroll og ettersyn av laks 
 • Motivere og lede medarbeidere til oppnå optimal produksjon 
 • Driftskontroll, løpende dokumentasjon, registrering og rapportering av drift 
 • Tett samarbeid med driftsleder 
 • Være med å utarbeide og følge opp langtidsplaner 
 • Sikre at rutiner og oppgaver gjennomføres i henhold til Marine Harvest sine retningslinjer 
 • Bistå driftsleder i utøvelse av personal og HMS–ansvar      
 
Vi legger vekt på:   
 • Utdannelse innen akvakultur, fagbrev eller erfaring innen oppdrett 
 • God teknisk innsikt 
 • Fleksibel, ryddig og strukturert adferd 
 • Gode samarbeidsevner, men også kunne jobbe selvstendig 
 • Godt humør og «stå på vilje» i en hektisk hverdag med mange utfordringer 
 • Bevisst betydningen av HMS, og eget ansvar for ansattes sikkerhet   
 
Marine Harvest tilbyr:   
 • En spennende og viktig jobb i verdens største sjømatselskap   
 • Et sterkt faglig miljø både lokalt og nasjonalt    
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling   
 • Konkurransedyktige betingelser   
 
Stillingen rapporterer til driftsleder og vil være driftsleders stedfortreder.   
Assisterende driftsleder er en stilling for personer som har et ønske om å være med å påvirke og utvikle havbruksnæringen.   
For rette vedkommende kan det være store muligheter både nasjonalt og internasjonalt.   
 
For ytterligere informasjon kontakt driftsleder Heidi T. Wilmann tlf; 957 23 025, eller produksjonssjef Tore Evjen, tlf; 905 22 477.  
 
Registrer din søknad og CV innen 30. november 2017.