Driftsteknikere / Farm Technicians

Marine Harvest er Norges største matprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 24 land, har totalt 12 700 ansatte og omsatte i 2016 for NOK 32,6 milliarder. Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden
fra fôr til tallerken. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs. Gjennom selskapets visjon "Leading the blue revolution", har Marine Harvest ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet.
 
Ved våre matfiskanlegg på Aukra søker vi  
 
DRIFTSTEKNIKERE 
 
Viktigste arbeidsoppgaver er:  
- Bærekraftig produksjon av sunn mat til kvalitetsbevisste kunder  
- Fôring, kontroll og ettersyn av laks  
- Kontroll og vedlikehold av teknisk utstyr og anlegg  
- Betjene båt, kran og annet maskinelt utstyr 
- Arbeidsoperasjoner knyttet til håndtering av fisk 

Som driftstekniker må du:  
- Ha fagbrev eller høyere utdanning innen akvakultur er ønskelig, men ikke krav  
- Ha gode datakunnskaper  
- Like å jobbe ute hele året i all slags vær  
- Være engasjert og ta godt vare på fisken  
- Mestre bruk av båter og oppdrettsutstyr, fordel dersom du har GSK STCW og/eller ROC kurs 
- Kunne jobbe selvstendig og være handlekraftig   
- Ha et høyt fokus på HMS  
 
For personer som ikke har erfaring fra oppdrettsnæringen vil opplæring bli gitt.   
 
Marine Harvest tilbyr:   
- Konkurransedyktige betingelser 
- Muligheter for turnusordning  
- Et trivelig og godt arbeidsmiljø  
- Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling  
 
Ytterligere opplysninger om stillingen kan gis av områdeleder Vidar Vartdal, mob; 908 36 666. 
 
Registrer din søknad og CV innen 22.12.2017.