Driftsteknikere / Farm technicians

Marine Harvest er Norges største matprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 24 land, har totalt 12 700 ansatte og omsatte i 2016 for NOK 32,6 milliarder. Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden
fra fôr til tallerken. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs. Gjennom selskapets visjon "Leading the blue revolution", har Marine Harvest ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet.
Vi søker etter motiverte og dyktige 
 
Driftsteknikere 
 
ved vårt oppdrettsanlegg for laks på Breivika i Dønna kommune, Region Nord 
 
 
Viktigste arbeidsoppgaver er: 
 • bærekraftig produksjon av sunn mat til kvalitetsbevisste kunder 
 • fôring, kontroll og ettersyn av laks 
 • kontroll og vedlikehold av teknisk utstyr og anlegg 
 • betjene båt, kran og annet maskinelt utstyr 
 • manuelle arbeidsoperasjoner knyttet til håndtering av fisk 
Som driftstekniker må du: 
 • fagbrev eller høyere utdanning innen akvakultur, men ikke krav 
 • erfaring/fagbrev innen mekaniker-/elektrikerfag vil også være aktuelt for denne stillingen 
 • like å jobbe ute hele året i all slags vær 
 • mestre bruk av båter og utstyr, fordel dersom du har GSK STCW og/eller ROC kurs 
 • kunne jobbe selvstendig og være handlekraftig 
 • ha et høyt fokus på HMS 
Marine Harvest tilbyr: 
 • konkurransedyktige betingelser 
 • muligheter for turnusordning 
 • et trivelig og godt arbeidsmiljø 
 • utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter for personlig og faglig utvikling 
 
Stillingen rapporterer til driftsleder.  
 
Ytterligere opplysninger om stillingene kan gis av Områdeleder Are Andreassen Moe,  
mob 908 56 043. 
 
Registrer din søknad og CV snarest og senest innen 31.12.2017