Driftstekniker

Marine Harvest er Norges største matprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 24 land, har totalt 12 700 ansatte og omsatte i 2016 for NOK 32,6 milliarder. Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden
fra fôr til tallerken. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs. Gjennom selskapets visjon "Leading the blue revolution", har Marine Harvest ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet.
Marine Harvest er Norges største matvareprodusent og produserer daglig over 5 millioner sunne måltider med laks. Marine Harvest har over de senere årene satset betydelig på produksjon av rensefisk til hjelp i kampen mot lakselus, og er kommet over i en fase der vi trenger å øke vår bemanningen til vårt landanlegg for berggylte og rognkjeks i Rissa kommune.
 
Vi søker derfor etter pålitelige, kreative og motiverte personer med god ordenssans. Tre driftsteknikere, hvorav en vil tildeles ekstra biologiske ansvarsoppgaver. 
 
Til stilling som driftstekniker/røkter er de viktigste arbeidsoppgavene: 
 
 • Fôring, stell og tilsyn med rensefisk 
 • Ettersyn og vedlikehold av teknisk utstyr 
 • Sortering av fisk og forberedelse til transport/vaksinering 
 • Deltagelse i teamet med forbedring av rutiner og driftsoperasjoner 
 • Journalføring og rapportering 
 
Ønskede kvalifikasjoner til driftstekniker: 
 
 • Utdannelse innen akvakultur og/eller relevant arbeidserfaring 
 • Teknisk innsikt og kunne opparbeide grunnleggende forståelse for drift av anlegget  
 • Grunnleggende kunnskap innen bruk av data og dataverktøy 
 
Til stillingen som driftstekniker med biologisk ansvar, er de viktigste tilleggs oppgavene relatert til: 
 
 • Planlegging og overoppsyn med journalføring og rapportering 
 • Løpende kontroll og ettersyn av produksjonen 
 • Organisering av det daglige praktiske arbeidet  
 • Tallbehandling av produksjonsdata 
 • Delta i fôring, røkting, vaksinering og sortering av rensefisk 
 • Prøvetaking for analyse og egenkontroll 
 
Ønskede kvalifikasjoner som driftstekniker med biologisk ansvar: 
 
 • Utdanning innen akvakultur og/eller relevant erfaring 
 • Selvstendig, målrettet og handlekraftig 
 • Resultatorientert og kvalitetsbevisst 
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Være observant i arbeidet, entusiastisk, lærevillig og raus 
 • Ha et fokus på effektivisering og forbedring i det daglige arbeidet 
 
I alle stillingene inngår det å delta i utvikling av produksjonen i tett samarbeid med andre rensefiskanlegg i Marine Harvest. Alle ansatte må ha sterkt fokus på sikkerhet i arbeidet. Du må være positiv og like å arbeide i team. Viktige egenskaper vil være: løsningsorientert og handlekraftig i situasjoner som krever det. 
Deltagelse i anleggets vaktordning vil vurderes. 
 
 
Vi kan tilby: 
 
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling 
 • Kollektive forsikrings- og pensjonsordninger, samt bonusordning 
 • Et fagfelt i utvikling både biologisk og teknisk 
 • Stor variasjon i arbeidsoppgaver og varierte arbeidsdager 
 • Et godt arbeidsmiljø, trivelige kolleger og arbeid i et miljø med internasjonal kontakt 
 
For ytterligere informasjon, ta kontakt med driftsleder Ingrid Overrein tlf. 98245039 ingrid.overrein@marineharvest.com eller leder rensefisk Olav Breck tlf. 91633458  olav.breck@marineharvest.com   
 
Søknad og CV sendes innen 1. februar 2018 på www.marineharvest.no