Områdeleder sør

Marine Harvest er Norges største matprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 24 land, har totalt 12 700 ansatte og omsatte i 2016 for NOK 32,6 milliarder. Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden
fra fôr til tallerken. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs. Gjennom selskapets visjon "Leading the blue revolution", har Marine Harvest ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet.
 
Vi søker nå etter en ny 
 
OMRÅDELEDER   
 
 
til å lede den sørligste halvdelen av sjøproduksjonen i region sør. 
 
Stillingen rapporterer til Produksjonssjef Sjø, og inngår i regionens produksjonsledergruppe. 
 
 
Viktigste ansvarsområder og oppgaver 
Ansvar for å levere resultater, både økonomisk og biologisk, for produksjonen i ditt område 
Personalansvar for 8 – 10 Driftsledere 
Aktivt arbeid med driftsoptimalisering og aktiv oppfølging av driften på lokalitetene 
Motivere, engasjere og utvikle medarbeidere 
Utarbeide mål og handlingsplaner og gjennomføre disse 
Fellesoppgaver innenfor regionens sjøavdeling 
 
Kvalifikasjoner og egenskaper 
Kunne vise til resultater fra tidligere lederstillinger 
Relevant ledererfaring og praktisk erfaring fra drift av matfiskanlegg 
Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert 
Løsningsorientert, innovativ og med gode samarbeidsevner 
Handlekraftig, lojal og evne til å engasjere medarbeidere 
Du må kunne identifisere deg med Marine Harvest sin visjon, verdier og lederprinsipper 
 
Marine Harvest kan tilby 
En sentral og betydningsfull stilling i verdens største sjømatselskap 
Konkurransedyktige betingelser  
Et sterkt faglig miljø både lokalt, nasjonalt og internasjonalt  
Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
 
Arbeidssted er i ansvarsområdet, og noe reiseaktivitet må påregnes.  
 
Ytterligere informasjon om stillingen kan gis av Produksjonssjef Sjø i Region Sør Bernhard Østebøvik  
tlf. 913 89 239 
 
 
Søk på stillingen snarest og senest innen 08.04.2018.