Assisterende driftsleder / Assistant site manager

Marine Harvest er Norges største matprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 24 land, har totalt 12 700 ansatte og omsatte i 2016 for NOK 32,6 milliarder. Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden
fra fôr til tallerken. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs. Gjennom selskapets visjon "Leading the blue revolution", har Marine Harvest ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet.
Har du ambisjoner og ønsker spennende utfordringer? Region Nord søker etter dyktig 
 ASSISTERENDE DRIFTSLEDER 
 
til vårt matfiskanlegg for laks i Geitryggen, Nærøy kommune i Nord Trøndelag.  
 
Viktigste arbeidsområder for Assisterende Driftsleder: 
 • bistå driftsleder i planlegging og lede driften av anlegget 
 • bistå driftsleder i utøvelse av personal og HMS–ansvar 
 • motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon 
 • sikre at rutiner og arbeidsoppgaver gjennomføres i h.h.t. prosedyrer og Marine Harvest sine retningslinjer 
 • delta i det daglige operative arbeidet i anlegget 
Vi legger vekt på: 
 • at du har utdanning innen akvakultur eller biologi, lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning 
 • at du liker folk og har ønske om å motivere og lede andre 
 • Viktige egenskaper som Assisterende Driftsleder:  
 • er tydelig på forventninger, mål og ansvarsforhold 
 • har sterk gjennomføringsevne og utfordrer det eksisterende 
 • viser retning, tenker helhet og ser det store bildet 
 • bevist betydningen av HMS, og eget ansvar for ansattes sikkerhet 
 • er en rollemodell, bygger kultur og er en pådriver for endringer 
Marine Harvest tilbyr: 
 • en spennende og viktig jobb i verdens største sjømatselskap 
 • et sterkt faglig miljø både lokalt og nasjonalt  
 • utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
 • konkurransedyktige betingelser 
 • Stillingen rapporterer til driftsleder og vil være driftsleders stedfortreder.  
 • Assisterende driftsleder er en stilling for personer som har et inderlig ønske om å være med å påvirke og utvikle havbruksnæringen. For rette vedkommende er det store muligheter både nasjonalt og internasjonalt 
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av Driftsleder Magnus Dille, tlf. 975 14 842.  
Søknad sendes på www.marineharvest.no innen 15. April 2018.