Avdelingsleder Vedlikehold

Har du ambisjoner og ønsker spennende utfordringer? Region Nord søker etter en dyktig
 
AVDELINGSLEDER VEDLIKEHOLD 
til vår fabrikk i Jøkelfjord, Kvænangen kommune i Troms.  
 
Viktigste arbeidsområder for Avdelingsleder Vedlikhold: 
 • Lede Vedlikeholdsavdelingen, fullt HMS-, system-, resultat- og personalansvar for avdelingen 
 • Driftsrapportering og oppfølging av avdelingens nøkkeltall 
 • Påse at Fabrikken til enhver tid opplever driftssikkerhet og forutsigbarhet på teknisk utstyr samt all bygningsmasse utenfor produksjonslokalene 
 • Struktur i VH avdelingen,  forebyggende VH gjennom systematisk bruk av styringsverktøy Sørge for overholdelse av lov- og avtaleverk og de krav som er gitt i kvalitetshåndboken 
 • Påtale avvik og iverksette tiltak ved avvik                                                                                                            
 • Besørge dokumenterte og kvalitetssikrede VH prosesser 
 • Bidra med teknisk kompetanse i grensesnitt mot fabrikkens øvrige avdelinger 
 • Initiere forbedringsarbeid, struktur og gjennomføring 
Vi legger vekt på: 
 • Høyere teknisk utdannelse (Bachelor) og grunnleggende økonomiforståelse.  
 • At du kan beherske dataverktøy (hente ut datagrunnlag, utarbeide rapporter/beslutningsunderlag, planer og presentasjoner) 
 • At du kan beherske engelsk både skriftlig og muntlig 
Som Avdelingsleder Vedlikehold har du: 
 • Evne til å forstå sammenhenger mellom ditt område og strategiske målsetninger for fabrikken 
 • Sterk vilje og evne til kontinuerlig forbedring gjennom samarbeid 
 • Evne til å arbeide systematisk og strukturert 
 • En bevisst holdning til HMS, og eget ansvar for ansattes sikkerhet 
 • rollemodell, bygger kultur og er en pådriver for endringer 
Marine Harvest tilbyr: 
 • En spennende og viktig jobb i verdens største sjømatselskap 
 • Et sterkt faglig miljø både lokalt og nasjonalt  
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
 • Konkurransedyktige betingelser 
Stillingen rapporterer til Produksjonsleder. 
Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av Produksjonsleder Robert Falchenberg Jørgensen, tlf. 907 77 969 eller Teknisk leder Einar Roan, tlf. 965 08 100.  
 
Søknad sendes på www.marineharvest.no innen 25. April 2018.