Kvalitetskoordinator Vikariat / Quality coordinator temporary

Marine Harvest is the world's leading seafood company and the largest producer of salmon. Every day, our 13 233 employees in 24 countries produce 6.2 million healthy and delicious meals, served to customers across the globe.

Marine Harvest covers the whole value and production chain, from feed to plate, and through our vision of leading the “Blue Revolution” we are dedicated to farming the ocean in a responsible and efficient way. Marine Harvest is headquartered in Bergen, Norway, and is listed on the Oslo Stock Exchange.
Vi søker etter en motivert og dyktig 
 
 
Kvalitetskoordinator - vikariat 
 
til vår fabrikk på Herøy, Herøy kommune i Nordland, Region Nord
 
Viktigste arbeidsoppgaver er: 
 • Være en pådriver for kontinuerlig forbedringsarbeid med særlig fokus på hygienisk design og renhold  
 • Bidra til tiltak for å ivareta eller forbedre produktkvalitet 
 • Prøvetaking og oppfølging av mikrobiologisk status 
 • Delta i planlegging og gjennomføring av interne og eksterne revisjoner 
 • Bistå i avviksbehandling og dokumentstyring 
 • Instruering/opplæring av ansatte innenfor hygiene og mikrobiologi 
 
Som kvalitetskoordinator må du: 
 • Ha høyere utdanning. Lang erfaring i bransjen kan kompensere for manglende formell kompetanse 
 • God kjennskap til gjeldende regelverk og øvrige krav  
 • Kunne beherske dataverktøy (utarbeide rapporter/beslutningsunderlag, planer og prensentasjoner) 
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.  

Marine Harvest tilbyr: 

 • konkurransedyktige betingelser 
 • muligheter for turnusordning 
 • et trivelig og godt arbeidsmiljø 
 • utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter for personlig og faglig utvikling 
 
Stillingen rapporterer til kvalitetsleder industri.  
Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av kvalitetsleder industri Johanne Falch, tlf 906 60 229.  
 
Søknad sendes på www.marineharvest.no innen 25. April 2018.