Sommerjobb Region Nord

Marine Harvest er Norges største matprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Selskapet er representert i 23 land, har totalt 12 000 ansatte og omsatte i 2015 for NOK 27,9 milliarder. Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden fra fôr til tallerken. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange (NYSE). Gjennom selskapets visjon "Leading the blue revolution", har Marine Harvest ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet.
Er du interessert i sommerjobb i Region Nord?

Skriv en søknad til oss med hvilken bakgrunn du har og når du kan jobbe.
 
Vi søker sommervikarer til flere av våre anlegg på ferskvann, sjø og industri.
Vår region strekker seg fra Flatanger i Trøndelag til Kvænangen i Troms. Regionskontoret er lokalisert i Sandnessjøen.
 
Våre sjøanlegg:
  • Nord Trøndelag; Flatanger, Leka og Nærøy
  • Nordland; Sømna, Brønnøy, Alstahaug, Herøy, Dønna, Gildeskål, Rødøy, Sørfold
  • Nord Troms; Kvænangen

Våre ferskvannsaktiveteter:

  • Trøndelag; Bessaker, Høylandet, Nærøy
  • Nordland; Brønnøy, Meløy
  • Nord Troms; Skjervøy

Våre fabrikker:

  • Herøy i Nordland
  • Jøkelfjord i Troms
  •  
Husk å merke din søknad med hvor det er aktuelt for deg å ha sommerjobb.
 
Send inn din søknad innen 15. mai 2018 på www.marineharvest.com