Driftsteknikere / Farm technicians

Marine Harvest is the world's leading seafood company and the largest producer of salmon. Every day, our 13 233 employees in 24 countries produce 6.2 million healthy and delicious meals, served to customers across the globe.

Marine Harvest covers the whole value and production chain, from feed to plate, and through our vision of leading the “Blue Revolution” we are dedicated to farming the ocean in a responsible and efficient way. Marine Harvest is headquartered in Bergen, Norway, and is listed on the Oslo Stock Exchange.
Vi søker etter motiverte og dyktige 
Driftsteknikere 
 
til vårt matfiskanlegg for laks i Velfjord, Brønnøy kommune i Nordland.  
 
Viktigste arbeidsoppgaver er: 
 • bærekraftig produksjon av sunn mat til kvalitetsbevisste kunder 
 • fôring, kontroll og ettersyn av laks 
 • kontroll og vedlikehold av teknisk utstyr og anlegg 
 • betjene båt, kran og annet maskinelt utstyr 
 • manuelle arbeidsoperasjoner knyttet til håndtering av fisk 

Som driftstekniker må du: 

 • fagbrev eller høyere utdanning innen akvakultur. Lang erfaring i bransjen kan kompensere for manglende formell kompetanse 
 • erfaring/fagbrev innen mekaniker-/elektrikerfag vil også være aktuelt for denne stillingen 
 • like å jobbe ute hele året i all slags vær 
 • mestre bruk av båter og utstyr, fordel dersom du har GSK STCW og/eller ROC kurs 
 • kunne jobbe selvstendig og være handlekraftig 
 • ha et høyt fokus på HMS 

Marine Harvest tilbyr: 

 • konkurransedyktige betingelser 
 • muligheter for turnusordning 
 • et trivelig og godt arbeidsmiljø 
 • utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter for personlig og faglig utvikling 
 
Stillingen rapporterer til driftsleder.  
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av Driftsleder Øystein Flatmo, tlf. 400 35 216.  
 
Søknad sendes på www.marineharvest.no innen 25. April 2018.