Produksjonssjef Ferskvann / Production Manager Freshwater

Marine Harvest is the world's leading seafood company and the largest producer of salmon. Every day, our 13 233 employees in 24 countries produce 6.2 million healthy and delicious meals, served to customers across the globe.

Marine Harvest covers the whole value and production chain, from feed to plate, and through our vision of leading the “Blue Revolution” we are dedicated to farming the ocean in a responsible and efficient way. Marine Harvest is headquartered in Bergen, Norway, and is listed on the Oslo Stock Exchange.
Marine Harvest Region Nord søker en motivert og dyktig produksjonssjef som kan drive vår ferskvannsvirksomhet videre i tråd med Marine Harvest sin visjon og verdier. Vedkommende vil få totalansvar for en balansert tilførsel av kvalitets-smolt til regionens 69 matfiskkonsesjoner.  
 
 
Viktigste ansvarsområder er: 
 • resultatansvar, økonomisk og biologisk, for smoltproduksjonen i regionen  
 • overordnet personalansvar med ansvar for HMS og medarbeiderutvikling  
 • utvikling av teknologi og produksjonsplaner 
 • organisasjonsutvikling  
 • utarbeide mål, strategi og handlingsplaner, og gjennomføre disse 
 • bygge opp et av Norges største og mest moderne smoltanlegg (Skjervøy) 
 
Vi søker etter kandidater som har/er: 
 • utdanning fra høyskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis innen akvakultur  
 • relevant ledererfaring  
 • resultat- og konkurranseorientert, selvstendig, handlekraftig, strukturert og analytisk  
 • evne til å skape gode relasjoner og engasjerte medarbeidere  
 • innovativ, forbedrings- og løsningsorientert  
 • gode formuleringsevner skriftlig og muntlig, norsk og engelsk

   
Marine Harvest kan tilby: 
 • konkurransedyktige betingelser med arbeidsplass langs Norges vakreste kystlinje og beste forhold for oppdrett 
 • kollektiv forsikrings- og pensjonsordning  
 • utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling  
 • uformelt og dynamisk arbeidsmiljø  
 • arbeid i et sterkt faglig miljø med internasjonal kontakt    
 
 
Stillingen rapporterer til Regionsdirektør og er en del av ledergruppen i regionen. Arbeidssted vil være i regionen og det må påregnes en del reisevirksomhet.   
 
Ytterligere opplysninger om stillingene kan gis av Regionsdirektør Ørjan Tveiten mob 905 53 008. 
 
 
Registrer din søknad og CV på www.marineharvest.no snarest og senest innen 01.05.2018