Driftsleder / Site manager

Marine Harvest is the world's leading seafood company and the largest producer of salmon. Every day, our 13 233 employees in 24 countries produce 6.2 million healthy and delicious meals, served to customers across the globe.

Marine Harvest covers the whole value and production chain, from feed to plate, and through our vision of leading the “Blue Revolution” we are dedicated to farming the ocean in a responsible and efficient way. Marine Harvest is headquartered in Bergen, Norway, and is listed on the Oslo Stock Exchange.

 

Har du ambisjoner og ønsker utfordringer? Region Midt søker etter en dyktig

 

DRIFTSLEDER


til å lede vårt ferskvannsanlegg i Ytre Standal i Ørsta kommune

 

Driftsleder har en nøkkelfunksjon i selskapet og er ansvarlig for å lede anlegget frem til å drive en optimal produksjon. Vi er på utkikk etter en leder som ønsker å skape gode resultat gjennom andre og som ønsker å kontinuerlig forbedre det vi gjør.

 

Viktigste ansvarsområder:

- Å planlegge og lede driften av anlegget

- Personal og HMS–ansvar

- Planlegging, oppfølging og rapportering av biologi og økonomi

- Optimalisering av drift og rutiner på anlegget

 

Viktige egenskaper som driftsleder:  

- Løsnings- og samarbeidsorientert og som evner å se muligheter  

- Er tydelig på forventninger, mål og ansvarsforhold 

- Vise til en sterk gjennomføringsevne, du utfordrer det eksisterende og jobber for kontinuerlig forbedring

- Viser retning, tenker helhet og ser det store bildet 

- Er en rollemodell, bygger kultur og er en pådriver for endringer 

- Ikke minst er du en teamspiller og evner å få teamet til å jobbe sammen mot samme mål

  

Vi legger vekt på at vår nye driftsleder:

- Har høyere utdanning innen akvakultur eller biologi

- Har erfaring fra smoltproduksjon

- Liker folk og har ønske om å motivere og lede andre

- Har ledererfaring

- Er bevisst betydningen av HMS, og ansvar for ansattes sikkerhet   

Marine Harvest tilbyr:
- En utfordrende stilling i verdens største sjømatselskap

- Godt arbeidsmiljø

- Personlig og faglig utvikling – mulighet for å flytte til annen region eller BU i selskapet som et ledd i karriereutvikling

- Konkurransedyktige betingelser

 

Stillingen rapporterer til produksjonssjef ferskvann John Ivar Sætre som også kan gi ytterligere opplysninger om stillingen på telefon 971 68 929.

 

Registrer din CV ogsøknad innen 30. mai 2018