Marine Harvest Region midt søker   
 
ASSISTERENDE DRIFTSLEDER  
til vårt matfiskanlegg Indre Skjervøy i Osen kommune  
 
Ansvarsområder: 
- Bistå driftsleder i planlegging og lede driften av anlegget  
- Bistå driftsleder i utøvelse av personal- og HMS ansvar  
- Motivere og lede medarbeidere til å oppnå mest mulig optimal produksjon  
- Sikre at rutiner og oppgaver gjennomføres i henhold til Marine Harvest sine retningslinjer 
 
Vi legger vekt på:   
- Høyere utdanning innen akvakultur, havbruk eller biologi, erfaring og personlige egenskaper kan kompensere for manglende utdanning 
- At du liker folk og har ønske om å motivere og lede andre 
 
Viktige egenskaper som assisterende driftsleder:   
- Er tydelig på forventninger, mål og ansvar 
- Har sterk gjennomføringsevne og utfordrer det eksisterende  
- Viser retning, tenker helhet og ser det store bildet  
- Liker å følge opp og jobbe med dokumentasjon i ulike datasystemer som støtter produksjonen vår
- Er en rollemodell, bygger kultur og gode holdninger
 
Marine Harvest tilbyr:   
- Konkurransedyktige betingelser   
- En spennende og viktig jobb i verdens største sjømatselskap  
- Et sterkt faglig miljø både lokalt, nasjonalt og internasjonalt   
- Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling, både gjennom kompetanseheving og internasjonal mobilitet 
 
Stillingen rapporterer til driftsleder.
 
Ytterligere opplysninger om stillingen kan gis av områdeleder John Gunnar Grindskar mob; 91510645 og driftsleder Torbjørn Skjervø mob; 91743526.
 
Registrer din søknad og CV innen 20.10.2018.