Er du klar for nye utfordringer? 
 
Marine Harvest Region Midt fisker etter en dyktig Områdeleder til våre oppdrettsanlegg i Sogn og Sunnfjord 
 
I deg finner vi en områdeleder som er tydelig på forventninger, mål og ansvarsforhold. Du har sterk gjennomføringsevne og du viser våre driftsledere retning med hjelp av vår visjon og våre verdier. Du er en rollemodell og ditt engasjement bidrar til å bygge kultur. 
 
Våre verdier i Marine Harvest er «PASSION, TRUST, SHARE, CHANGE». Disse verdiene bruker vi hver eneste dag og det er viktig at de treffer deg. Du må kunne lede og jobbe i team, og få teamet til å jobbe mot samme mål. Vi ser etter deg som er løsnings- og samarbeidsorientert og som evner å se muligheter. 
 
Vi kan tilby en spennende jobb i verdens ledende sjømatselskap med arbeidssted langs Norges vakreste kystlinje og verdens beste forhold for oppdrett av laks. Vi har et sterkt faglig miljø både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I denne jobben er ingen dager like og du vil finne utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Samtalen på merdkanten er uformell, og dette sprer seg også utover i organisasjonen.
 
Viktigste ansvarsområder og oppgaver: 
 • resultatansvar, økonomisk og biologisk, for 8-10 sjøanlegg 
 • overordnet personalansvar med ansvar for HMS og medarbeiderutvikling 
 • å følge opp den daglige driften på lokalitetene samt jobbe aktivt med driftsoptimalisering 
 • produksjonsplanlegging  
 • utarbeide og gjennomføre mål, strategier og handlingsplaner 
 • fellesoppgaver innenfor regionens sjøavdeling 
 
Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper: 
 • høyere utdanning, fortrinnsvis innen akvakultur eller ledelse 
 • relevant ledererfaring  
 • har sterk gjennomføringsevne og utfordrer det eksisterende 
 • viser retning, tenker helhet og ser det store bildet 
 • er en rollemodell, bygger kultur og er en pådriver for endringer  
 • gode formuleringsevner skriftlig og muntlig, norsk og engelsk 
 
Vi tilbyr: 
 • konkurransedyktige betingelser  
 • kollektiv forsikrings- og pensjonsordning 
 • utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
 • uformelt og dynamisk arbeidsmiljø 
 • arbeid i et sterkt faglig miljø med internasjonal kontakt 
 
Som Områdeleder har du personalansvar for 8-10 driftsledere og du vil være en del av produksjonsteamet i Region Midt. Arbeidssted er fortrinnsvis Sogn & Sunnfjord, men andre steder i Sogn-og Fjordane/Møre og Romsdal kan diskuteres. En del reiseaktivitet må påberegnes. Stillingen rapporterer til produksjonssjef. 
 
Ytterligere informasjon om stillingen kan gis av produksjonssjef Jan Ove Kolseth, mob; 900 30 458. 
 
Send inn søknad og CV innen søndag 23. september.