Har du ambisjoner og ønsker spennende utfordringer?  

Region Sør søker etter flere dyktig 
 
ASSISTERENDE DRIFTSLEDERE 
til våre sjøanlegg i Hjelmeland, Vindafjord og Flekkeford kommune

 

Viktigste arbeidsområder for Assisterende Driftsleder: 

• bistå driftsleder i planlegging og lede driften av anlegget 
• bistå driftsleder i utøvelse av personal og HMS–ansvar 
• motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon 
• sikre at rutiner og arbeidsoppgaver gjennomføres i hht prosedyrer og Marine Harvest sine retningslinjer  
 
Vi legger vekt på: 
 
• høyere utdanning innen akvakultur eller biologi, lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning 
• erfaring fra drift av oppdrettsanlegg er en fordel 
• at du liker folk og har ønske om å motivere og lede andre 
• at du er villig til å flytte til annen region eller BU i Marine Harvest, som et ledd i karriere utvikling 
 
Viktige egenskaper som Assisterende Driftsleder:
 
• er tydelig på forventninger, mål og ansvarsforhold 
• har sterk gjennomføringsevne og utfordrer det eksisterende 
• viser retning, tenker helhet og ser det store bildet 
• bevist betydningen av HMS, og eget ansvar for ansattes sikkerhet 
• er en rollemodell, bygger kultur og er en pådriver for endringer 
 
Marine Harvest tilbyr: 
 
• en spennende og viktig jobb i verdens største sjømatselskap 
• et sterkt faglig miljø både lokalt og nasjonalt  
• utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
• konkurransedyktige betingelser 
 
Stillingen rapporterer til driftsleder og vil være driftsleder stedfortreder.  
 
Assisterende driftsleder er en stilling for personer som har et inderlig ønske om å være med å påvirke og utvikle havbruksnæringen. For rette vedkommende er det store muligheter både nasjonalt og internasjonalt

 

Kontakt produksjonssjef Bernhard Østebøvik mob. 913 89 239 eller driftsleder Bernt Eilertsen mob 975 12 845 for ytterligere opplysninger om stillingene.

 

 
Søk snarest og innen 30.09.2018