Har du ambisjoner og ønsker spennende utfordringer?  
Region Sør søker etter en dyktig  
DRIFTSLEDER  
 
til vårt anlegg for laks i Jondal kommune  
 
 
Viktigste ansvarsområder for driftsleder:  
• planlegge og lede driften av anlegget  
• personal og HMS–ansvar  
• motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon  
• planlegging, oppfølging og rapportering av biologi og økonomi  
 
Vi legger vekt på:  
• høyere utdanning innen akvakultur eller biologi, lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning  
• erfaring fra drift av oppdrettsanlegg er en fordel  
• at du har hatt ledererfaring  
• at du er villig til å flytte til annen region eller BU i Marine Harvest, som et ledd i karriere utvikling  
 
Viktige egenskaper som driftsleder:  
• er tydelig på forventninger, mål og ansvarsforhold  
• har sterk gjennomføringsevne og utfordrer det eksisterende  
• viser retning, tenker helhet og ser det store bildet  
• bevist betydningen av HMS, og eget ansvar for ansattes sikkerhet  
• er en rollemodell, bygger kultur og er en pådriver for endringer  
 
Marine Harvest tilbyr:  
• en spennende og viktig jobb i verdens største sjømatselskap  
• et sterkt faglig miljø både lokalt og nasjonalt  
• utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling  
• konkurransedyktige betingelser  
 
Stillingen rapporterer til områdeleder nord, og inngår i produksjonsteamet sammen med 9 andre driftsledere i Rogaland og Agder.
 
Kontakt områdeleder Svein Ådland for ytterligere opplysninger om stillingen på mobil 453 94 789.  
 
Søk snarest og innen 30.09.2018