Viktigste arbeidsområder for Assisterende Driftsleder: 
 • Bistå driftsleder i planlegging og lede driften av anlegget 
 • Bistå driftsleder i utøvelse av personal og HMS–ansvar 
 • Motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon 
 • Sikre at rutiner og arbeidsoppgaver gjennomføres i h.h.t. prosedyrer og Marine Harvest sine retningslinjer 
 • Delta i det daglige operative arbeidet i anlegget 
 
Vi legger vekt på: 
 • At du har utdanning innen akvakultur eller biologi, lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning 
 • At du liker folk og har ønske om å motivere og lede andre 
 
Viktige egenskaper som Assisterende Driftsleder:  
 • Er tydelig på forventninger, mål og ansvarsforhold 
 • Har sterk gjennomføringsevne og utfordrer det eksisterende 
 • Viser retning, tenker helhet og ser det store bildet 
 • Bevist betydningen av HMS, og eget ansvar for ansattes sikkerhet 
 • Er en rollemodell, bygger kultur og er en pådriver for endringer 
 
Marine Harvest tilbyr: 
 • En spennende og viktig jobb i verdens største sjømatselskap 
 • Et sterkt faglig miljø både lokalt og nasjonalt  
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Stillingen rapporterer til driftsleder og vil være driftsleders stedfortreder.  
 • Assisterende driftsleder er en stilling for personer som har et inderlig ønske om å være med å påvirke og utvikle havbruksnæringen. For rette vedkommende er det store muligheter både nasjonalt og internasjonalt. 
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av Driftsleder Heidi Wilmann, tlf. 957 23025. Søknadsfrist 20. oktober. 2018