Vi søker etter en motivert og dyktig
 
 
Driftsteknikere
 
til vårt matfiskanlegg for laks i Lille Åsvær, Dønna kommune i Nordland.  
 
Viktigste arbeidsoppgaver er: 
 • bærekraftig produksjon av sunn mat til kvalitetsbevisste kunder 
 • fôring, kontroll og ettersyn av laks 
 • kontroll og vedlikehold av teknisk utstyr og anlegg 
 • betjene båt, kran og annet maskinelt utstyr 
 • manuelle arbeidsoperasjoner knyttet til håndtering av fisk 
 
Som driftstekniker må du: 
 • fagbrev eller høyere utdanning innen akvakultur. Lang erfaring i bransjen kan kompensere for manglende formell kompetanse 
 • erfaring/fagbrev innen mekaniker-/elektrikerfag vil også være aktuelt for denne stillingen 
 • like å jobbe ute hele året i all slags vær 
 • mestre bruk av båter og utstyr, fordel dersom du har GSK STCW og/eller ROC kurs 
 • fordel med kran og truck kurs 
 • kunne jobbe selvstendig og være handlekraftig 
 • ha et høyt fokus på HMS 
 
Marine Harvest tilbyr: 
 • konkurransedyktige betingelser 
 • turnusordning 
 • et trivelig og godt arbeidsmiljø 
 • utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter for personlig og faglig utvikling 
 
Stillingen rapporterer til driftsleder.  
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av driftsleder Rune Hafsmo, tlf. 41305502, eller assisterende driftsleder, Jim Kennet Engevik, tlf. 41767169.
Søknadsfrist 21. desember 2018