Har du ambisjoner og ønsker spennende utfordringer?

Region Nord søker motiverte og dyktige

 

Driftsteknikere

 

til vårt nye matfiskanlegg for laks på Rørskjæran i Vega kommune, Nordland.

                                                         

Viktigste arbeidsoppgaver for assisterende Driftsleder:

 • bærekraftig produksjon av sunn mat til kvalitetsbevisste kunder

 • fôring, kontroll og ettersyn av laks

 • kontroll og vedlikehold av teknisk utstyr og anlegg

 • betjene båt, kran og annet maskinelt utstyr

 • manuelle arbeidsoperasjoner knyttet til håndtering av fisk

 

Som driftstekniker må du:

 • fagbrev eller høyere utdanning innen akvakultur. Lang erfaring i bransjen kan kompensere for manglende formell kompetanse

 • erfaring/fagbrev innen mekaniker-/elektrikerfag vil også være aktuelt for denne stillingen

 • like å jobbe ute hele året i all slags vær

 • mestre bruk av båter og utstyr, fordel dersom du har GSK STCW og/eller ROC kurs

 • kunne jobbe selvstendig og være handlekraftig

 • ha et høyt fokus på HMS

 

Mowi tilbyr:

 • konkurransedyktige betingelser

 • muligheter for turnusordning

 • et trivelig og godt arbeidsmiljø

 • utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter for personlig og faglig utvikling

 

Stillingen rapporterer til driftsleder.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av Områdeleder Anders Laugsand tlf. 901 00 107.

 

Søknad sendes på www.mowi.com innen 31.01.2019.