Mowi Midt søker    
 
ASSISTERENDE DRIFTSLEDER  
 
til vårt nyopprettede matfiskanlegg Flatøyfjord i Roan kommune  
 
Ansvarsområder:  
-Bistå driftsleder i planlegging og lede driften av anlegget   
-Bistå driftsleder i utøvelse av personal- og HMS ansvar   
-Motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon   
-Sikre at rutiner og oppgaver gjennomføres i henhold til Mowi sine retningslinjer  
 
Vi legger vekt på:    
-Høyere utdanning innen akvakultur, havbruk eller biologi, lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning  
-Erfaring fra oppdrett er en fordel  
-At du liker folk og har ønske om å motivere og lede andre  
 
Viktige egenskaper som assisterende driftsleder:    
-Er tydelig på forventninger, mål og ansvar  
-Har sterk gjennomføringsevne og utfordrer det eksisterende   
-Viser retning, tenker helhet og ser det store bildet   
-Er en rollemodell, bygger kultur og en pådriver for positiv utvikling    
 
Mowi tilbyr:    
-Konkurransedyktige betingelser    
-Mulighet for turnusordning 7/7
-Bolig til disposisjon
-En spennende og viktig jobb i verdens største sjømatselskap   
-Et sterkt faglig miljø både lokalt, nasjonalt og internasjonalt    
-Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling, både gjennom kompetanseheving og internasjonal mobilitet  
 
Stillingen rapporterer til driftsleder på det aktuelle anlegget.   
Ytterligere opplysninger om stillingen kan gis av områdeleder John Gunnar Grindskar på 91510645 eller driftsleder Torbjørn Skjervø på 91743526.
 
Registrer din søknad og CV innen 24. februar 2019.