Har du ambisjoner og ønsker spennende utfordringer?
Mowi Nord søker etter dyktig
Skiftleder
til vår fabrikk i Herøy kommune, Nordland
 
Viktigste arbeidsområder for skiftleder:    
 • Sikre optimal flyt og effektivitet i produksjonen, gjennom aktiv tilstedeværelse i linjen, under ledelse av produksjonssjef  
 • Helse miljø og sikkerhetsansvar innenfor produksjonsavdelingene 
 • Sørge for overholdelse av lov-og avtaleverk og de krav som er gitt I kvalitetshåndboken 
 • Påtale avvik og iverksette korrigerende tiltak  
 
Vi ser etter deg som:   
 • Er løsnings- og samarbeidsorientert og som evner å se muligheter      
 • Er tydelig på forventninger, mål og ansvarsforhold              
 • Kan vise til en sterk gjennomføringsevne, du utfordrer det eksisterende og jobber for kontinuerlig forbedring     
 • Viser retning, tenker helhet og ser det store bildet              
 • Er en rollemodell, bygger kultur og er en pådriver for endringer       
 • Ikke minst er du en teamspiller og evner å få teamet til å jobbe sammen mot samme mål 
   
Mowi tilbyr:
 • En spennende og viktig jobb i verdens største sjømatselskap
 • Et sterkt faglig miljø både lokalt og nasjonalt
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utviklin
 • Konkurransedyktige betingelser
 

 

Stillingen rapporterer til produksjonsleder.  

 
Kontakt produksjonsleder Truls Larssen, tlf 944 75 912 for ytterligere opplysninger om stillingen.
 
Registerer din søknad og CV på www.mowi.com snarest og innen 15.02.2019