Leder operasjonssentral 
 
Vi søker en stødig og innovativ leder til utvikling og drift av verdens mest moderne operasjonssentral for foring. Operasjonssentralen, lokalisert i Måløy, vil ha stor påvirkning på våre resultater, og vi er ute etter deg som er selvgående, grundig og dyktig på ledelse og kommunikasjon.  
 
 
Ansvarsområder 
 • du vil være ansvarlig for å lede, planlegge og organisere driften på operasjonssentralen 
 • Utarbeide og implementere rutiner på som sikrer at foring og andre oppgaver utføres på en effektiv måte  
 • ansvarlig for rekruttering, oppfølging og organisering av medarbeidere på operasjonssentralen 
 • bidra til å bygge en kultur som gjør at medarbeidere trives  
 • du vil være bindeleddet mot produksjonslederteamet, forleverandør og anlegg; og med dette sikre effektiv foring av utvalgte lokaliteter  
 • budsjettansvar, rapportering, internkontroll  
 
Vi søker deg som 
 • fortrinnsvis har en bachelor eller mastergrad innen akvakultur eller biologi 
 • fortrinnsvis har erfaring fra næringen, gjerne med kompetanse innen for 
 • har sterke lederegenskaper, og motiveres av å lede og inspirere andre 
 • har forståelse for samspillet mellom mennesker og teknologi  
 • er dyktig på kommunikasjon og kan lede endringsprosesser 
 • er lærevillig, og får energi av nybrottsarbeid 

 

Operasjonssentralen for foring er et viktig ledd i vår Visjon om Å lede den Blå Revolusjon. Vårt mål er å sikre trygg og miljøvennlig drift, som igjen sikrer best mulig tilvekst på vår fisk. For å kunne fortsette å levere 6 millioner måltider hver dag, så er vårt fokus på mennesker, bærekraft og teknologi. Fra Operasjonssentralen i Måløy vil vi i 2019 kunne fore 6 anlegg, og det er tiltenkt å bygge dette ut i løpet av de nærmeste årene. Som leder for operasjonssentralen vil du få personalansvar for ansatte på sentralen.  

 
Vi tilbyr 
 • konkurransedyktige betingelser, inklusiv kollektiv forsikrings- og pensjonsordning  
 • utfordrende arbeidsoppgaver med svært gode muligheter for personlig og faglig utvikling  
 • uformelt og dynamisk arbeidsmiljø  
 • arbeid i et sterkt faglig miljø med internasjonal kontakt  
 
For mer informasjon om stillingen ta kontakt med produksjonssjef Sjø, Jan Ove Kolseth, 90030458. Søknadsfrist 25. februar