Mowi Midt søker etter en tydelig og fremoverlent områdeleder for Ferskvann. Mowi Midt har 9 smoltanlegg i Sunnfjord, Møre og Trøndelag med en totalproduksjon på ca. 35 mill. smolt i konvensjonelle gjennomstrømming- og RAS anlegg. Den vi søker vil være ansvarlig for ledelse og oppfølging av ferskvannsanlegg på Nordmøre og Trøndelag. 
  
Viktigste ansvarsområder:    
 • Oppfølging av smoltproduksjon og plan i egne anlegg 
 • Driftsoptimalisering av produksjon, logistikk og utsettplaner 
 • Lede utbedring og fornying av anleggene 
 • Personalansvar og personaloppfølging 
 • Være en fremoverlent leder og motivere til forbedringer og godt arbeidsmiljø 
 • Fellesoppgaver og ansvarsområder i ledergruppen i Ferskvann  
 
Kvalifikasjoner og egenskaper:    
 • Være motiverende og engasjerende ovenfor kolleger    
 • Relevant ledererfaring og erfaring biologisk produksjon    
 • Høyere utdanning innen fiskehelse eller biologi, akvakultur 
 • Søkende på forbedring og innovasjon
 • Ha et høyt fokus på sikkert og godt arbeidsmiljø   
Mowi tilbyr:    
 • Konkurransedyktige vilkår i verdens største sjømatselskap 
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling , nasjonalt og internasjonalt
 • Et selskap med sterkt faglig miljø både lokalt, nasjonalt  og globalt 
Kontorsted etter avtale. En del reising må påregnes.
 
Stillingen rapporterer til Produksjonssjef Ferskvann, John Ivar Sætre, mobil: 97 16 89 29.  
 
Søknadsfrist 24.02.2019