Mowi Midt Ulvan søker 
 
FORMANN VENTEMERD
 
Viktigste ansvarsområder: 
- Operativ ledelse og produksjon
- Identifisere, foreslå og gjennomføre kontinuerlige forbedringer
- Bistå avdelingsleder med HMS og personaloppfølging
- Bruk av Infor EAM og andre relevante IT system
- NK for leder
 
Vi legger vekt på: 
- Relevant utdanning og erfaring innen næringsmiddelproduksjon
- Lederegenskaper
- Målrettet og resultatorientert 
- Fleksibilitet med variert arbeidstid/skift
- Gode kommunikasjonsevner - norsk og engelsk muntlig og skriftlig  
- Evne til å skape og utvikle gode relasjoner 
- Evne til å jobbe strukturert, nøyaktig, målrettet og selvstendig 
- God kjennskap til bruk av IT systemer 
- Teknisk innsikt
 
Mowi tilbyr: 
- Konkurransedyktige betingelser 
- Uformelt og engasjerende miljø 
- Gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
 
Ytterligere informasjon om stillingen gis av Planleggingskoordinator Ronny Ulvnes  mobil 90996637. 
 
Søknad og CV registreres innen 30.04.19.