Vår nåværende områdeleder går over i ny stilling i Mowi.  
 
Vi har nå ledig stilling som  
 
OMRÅDELEDER for lakseproduksjon  
som skal lede produksjonen av 35.000 tonn laks på våre sjøanlegg i Hordaland og halve Rogaland.  
 
Stillingen rapporterer til Produksjonssjef Sjø, og inngår i regionens produksjonsledergruppe.  
 
Viktigste ansvarsområder og oppgaver  
 • Ansvar for å levere resultater, både økonomisk og biologisk i ditt område  
 • Personalansvar for 10 engasjerte driftsledere, som har med 60 dyktige driftsteknikere  
 • Aktivt arbeid med driftsoptimalisering og aktiv oppfølging av driften på lokalitetene  
 • Motivere, engasjere og utvikle medarbeidere  
 • Utarbeide mål og handlingsplaner og gjennomføre disse  
 • Fellesoppgaver innenfor regionens sjøavdeling  
 
Kvalifikasjoner og egenskaper  
 • Kunne vise til resultater fra tidligere lederstillinger  
 • Relevant ledererfaring og praktisk erfaring fra drift av matfiskanlegg  
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert  
 • Løsningsorientert, innovativ og med gode samarbeidsevner  
 • Handlekraftig, lojal og evne til å engasjere medarbeidere  
 • Du må kunne identifisere deg med Mowi sin visjon, verdier og ledende prinsipper  
 
Mowi kan tilby  
 • En sentral og betydningsfull stilling i verdens største sjømatselskap  
 • Konkurransedyktige betingelser  
 • Et sterkt faglig miljø både lokalt, nasjonalt og internasjonalt  
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling  
 
Arbeidssted er i ansvarsområdet (Hordaland og nordlige Rogaland) og noe reiseaktivitet må påregnes.  
 
Ytterligere informasjon om stillingen kan gis av Produksjonssjef sjø i Mowi Sør Bernhard Østebøvik  
tlf. 913 89 239  
 
 
Registrer din søknad og CV på www.mowi.com snarest og senest innen 31.03.2019.