Mowi Nord søker en motivert og lærevillig biologisk trainee til vårt settefiskanlegg basert på resirkuleringsteknologi (RAS) på Sandøra i Skjervøy kommune.
 
 
Mål for stillingen: 
 
• Bidra i det biologiske teamet ved anlegget  
• Herunder inngår mottak av rogn, klekkeridrift, startfôring, påvekst, sortering, vaksinering, vannprøvetaking, produksjonsplanlegging, drift av RAS-anlegg, HMS, myndighetskrav, interne prosedyrer og kvalitetskrav.  
 
Viktige arbeidsoppgaver:  
 
• Optimalisering av biologisk drift  
• Ha oversikt over anleggets vannkjemi (biofilter, vannkvalitet)  
• Delta i anleggets daglige gjøremål  
• Utføre målinger og annet nødvendig laboratoriearbeid  
• Kontrollere biomassens utvikling (fôrkontroll, antall fisk og snittvekt)  
• Bidra til god fiskehelse  
• HMS, herunder å bidra til et godt arbeidsmiljø hvor det oppleves som godt å arbeide  
• Bidra til at det er og blir en positiv og løsningsorientert holdning på anlegget, der vi ser mulighetene - ikke bare problemene - og løse utfordringer.  
 
Dine ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:  
 
• Nyutdannet med høyere utdanning innen biologi eller akvakultur.  
• Strukturert, ryddig og nøyaktig. Like å jobbe analytisk med prøvetaking av fisk og vannkvalitet.  
• Kunne jobbe selvstendig og i team, være handlekraftig og resultatorientert.  
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.  
 
Mowi tilbyr:  
• En unik start på karrieren med meget gode muligheter for faglig og personlig utvikling.  
• Konkurransedyktige betingelser  
• Kollektiv forsikrings- og pensjonsordning  
• Et trivelig og godt arbeidsmiljø  
• En spennende jobb i verdens ledende sjømatselskap med arbeidssted på Norges vakreste kystlinje  
 
Ytterligere opplysninger om stillingen kan gis av driftsleder Øystein Skallebø, mob: 970 83 035. 
 
 
Registrer din søknad og CV på www.mowi.com snarest og innen 23.april 2019