Mowi Midt søker     
 
ASSISTERENDE DRIFTSLEDER   
 
til vårt rensefiskanlegg i Rissa kommune
 
Ansvarsområder:   
-Bistå driftsleder i planlegging og lede driften av anlegget    
-Bistå driftsleder i utøvelse av personal- og HMS ansvar    
-Motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon    
-Sikre at rutiner og oppgaver gjennomføres i henhold til Mowi sine retningslinjer   
 
Vi legger vekt på:     
-Høyere utdanning innen akvakultur, havbruk eller biologi, lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning   
-Erfaring fra oppdrett er en fordel   
-At du liker folk og har ønske om å motivere og lede andre   
 
Viktige egenskaper som assisterende driftsleder:     
-Er tydelig på forventninger, mål og ansvar   
-Har sterk gjennomføringsevne og utfordrer det eksisterende    
-Viser retning, tenker helhet og ser det store bildet    
-Er en rollemodell, bygger kultur og en pådriver for positiv utvikling     
 
Mowi tilbyr:     
-Konkurransedyktige betingelser     
-En spennende og viktig jobb i verdens største sjømatselskap    
-Et sterkt faglig miljø både lokalt, nasjonalt og internasjonalt     
-Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling, både gjennom kompetanseheving og internasjonal mobilitet   
 
Stillingen rapporterer til driftsleder på det aktuelle anlegget.    
Ytterligere opplysninger om stillingen kan gis av driftsleder Christian Svarstad 97792238.
 
Registrer din søknad og CV på www.mowi.com  innen 30.04.19.