Har du ambisjoner og ønsker spennende utfordringer?
Mowi Nord søker etter dyktig
ASSISTERENDE DRIFTSLEDER
til vårt sjøanlegg på Kines i Sørfold kommune, Nordland.
 

Viktigste arbeidsområder for Assisterende Driftsleder:

 • bistå driftsleder i planlegging og lede driften av anlegget

 • bistå driftsleder i utøvelse av personal og HMS–ansvar

 • motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon

 • sikre at rutiner og arbeidsoppgaver gjennomføres i hht prosedyrer og Mowi sine retningslinjer 

Vi legger vekt på:

 • høyere utdanning innen akvakultur eller biologi, lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning

 • erfaring fra drift av oppdrettsanlegg er en fordel

 • at du liker folk og har ønske om å motivere og lede andre

 • at du er villig til å flytte til annen region eller BU i Mowi, som et ledd i karriere utvikling

Viktige egenskaper som Assisterende Driftsleder: 

 • er tydelig på forventninger, mål og ansvarsforhold

 • har sterk gjennomføringsevne og utfordrer det eksisterende

 • viser retning, tenker helhet og ser det store bildet

 • bevist betydningen av HMS, og eget ansvar for ansattes sikkerhet

 • er en rollemodell, bygger kultur og er en pådriver for endringer

Mowi tilbyr:

 • en spennende og viktig jobb i verdens største sjømatselskap

 • et sterkt faglig miljø både lokalt og nasjonalt 

 • utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling

 • konkurransedyktige betingelser

 

Stillingen rapporterer til driftsleder og vil være driftsleders stedfortreder. 

Assisterende driftsleder er en stilling for personer som har et inderlig ønske om å være med å påvirke og utvikle havbruksnæringen. For rette vedkommende er det store muligheter både nasjonalt og internasjonalt

 

Kontakt driftselder Kai Robert Rubbås, mob 911 60 935 for ytterligere opplysninger om stillingen.

Registrer din søknad og CV på www.mowi.no snarest og innen 30.04.2019