Har du ambisjoner og ønsker spennende utfordringer?
Mowi Sør søker etter en dyktig  
 
DRIFTSLEDER  
 
til å lede vårt rensefiskanlegg i Øygarden. Anlegget er det største for oppdrett av berggylt i verden og har egne avdelinger for stamfisk, levendefòrproduksjon, startfôring og påvekst.  
 
Driftsleder har en nøkkelfunksjon i selskapet vårt og er ansvarlig for å lede anlegget frem til å drive optimal produksjon. Vi er på utkikk etter en leder som ønsker å skape gode resultat gjennom andre og som ønsker å kontinuerlig forbedre det vi gjør  
 
Viktigste arbeidsområder som leder vil være:  
 • Ansvar for å levere resultater, både økonomisk og biologisk for anlegget  
 • Motivere, engasjere og utvikle medarbeidere  
 • Aktivt arbeid med driftsoptimalisering og aktiv oppfølging av driften på anlegget  
 • Optimalisering av drift og rutiner på anlegget  
 
Viktige egenskaper som driftsleder:  
 • Vi ser etter deg som er løsnings- og samarbeidsorientert og som evner å se muligheter.  
 • Du er tydelig på forventninger, mål og ansvarsforhold  
 • Du kan vise til en sterk gjennomføringsevne, du utfordrer det eksisterende og jobber for kontinuerlig forbedring  
 • Viser retning, tenker helhet og ser det store bildet  
 • Er en rollemodell, bygger kultur og er en pådriver for endringer  
 • Ikke minst er du en teamspiller og evner å få teamet til å jobbe sammen mot samme mål.  
 
Vi legger vekt på følgende kvalifikasjoner:  
 • Erfaring fra fiskeoppdrett, fortrinnsvis landbasert  
 • Høyere utdanning innen akvakultur, biologi e.l. foretrekkes, men er ikke påkrevd  
 • Liker folk og har ønske om å motivere og lede andre  
 • Har ledererfaring  
 • Er bevist betydningen av HMS, og eget ansvar for ansattes sikkerhet  
 
Vi tilbyr:  
 • En spennende og utfordrende stilling i verdens største oppdrettsselskap  
 • Godt arbeidsmiljø  
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling  
 • Konkurransedyktige betingelser  
 
Stillingen rapporterer til Leder rensefisk, og inngår i hennes rensefisk team sammen med driftsleder på Stord og biologisk leder for berggyltproduksjonen i sør.  
 
For mer informasjon om stillingen kontakt Leder rensefisk Unni Austefjord, tlf. 974 33 414 
 
Søk på stilling snarest og innen 27. mai 2019