Har du ambisjoner og ønsker spennende utforsringer?
Mowi Nord søker erfaren og motivert
 
Driftstekniker
til vår matfisklokalitet i Rakkenes i Kvænangen kommune, Troms
 
Viktigste arbeidsoppgaver: 
 • Bærekraftig produksjon av sunn mat til kvalitetsbevisste kunder 
 • Fôring, kontroll og ettersyn av laks   
 • Kontroll og vedlikehold av teknisk utstyr og anlegg
 • Betjene båt, kran og annet maskinelt utsyr
 • Manuelle arbeidsoperasjoner knyttet til håndtering av fisk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev eller høyere utdanning innen akvakultur.
 • Lang erfaring i bransjen kan kompensere for manglede formell kompetanse.
 • Erfaring/fagbrev innen mekaniker-/elektrikerfag vil også være aktuelt for denne stillingen. 

Som driftstekniker må du:

 • Være initiativrik og vise engasjement i arbeidet     
 • Like å jobbe ute hele året i all slags vær
 • Mestre bruk av båter og utstyr, fordel dersom du har GSK STCW og/eller ROC-kurs.
 • Vise en positiv og profesjonell innstilling til arbeidet
 • Være nøyaktig og pliktoppfyllende
 • Ha et høyt fokus på HMS 

Mowi tilbyr:  
 • Gode lønnsbetingelser og forsikringsordninger
 • Attraktive turnusordninger
 • Et trivelig og godt arbeidsmiljø 
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter for personlig og faglig utvikling 
 
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av driftsleder Sven Magnus Steinvik tlf. 922 99 056.
 
 
Registrer din søknad og CV på www.mowi.no snarest og innen 3.juni 2019.