"Leading the blue revolution"

Mowi sin visjon er både en ambisjon og et løfte. Vi vil aktivt ta vår del av ansvaret for at næringen utvikler seg på en bærekraftig måte og ønsker å ligge i front av utviklingen innen sjømat og høsting av havet. 

Mowi er en fremragende aktør innen sjømatsektoren. Selskapet og dets ansatte setter sin ære i å drive frem endring og utvikling for å fremme morgendagens teknologi.  Slik vil vi skape en enda mer bærekraftig fremtid. Vår virksomhet er fokusert på mennesker. Fra merdkanten til salg- og marked verden rundt er lidenskapelige og dedikerte personer det som gjør Mowi til et verdensledende oppdrettsselskap. De fire selskapsverdiene utgjør ryggraden i den operasjonelle driften.

Mowi er en profesjonell arbeidsgiver som nyter stor tillit; gjennom årelang erfaring har selskapet utviklet et arbeidsmiljø og betingelser for de ansatte som er retningsgivende for resten av industrien. Selskapet sørger for at de ansatte har trygge arbeidsplasser og er et spennende selskap å jobbe for. De fleste ansatte bygger en livslang karriere innen næringen.

 

Våre verdier

PASSION - Lidenskap for selskapet og for produktene er nøkkelen til suksess. Det er slik Mowi og de ansatte kan gjøre en forskjell.

CHANGE - For Mowi er endring normalen. Det er evne og vilje til endring som gjør organisasjonen i stand til å ligge fremst innen sjømatindustrien. Selskapet og de ansatte streber etter kontinuerlig forbedring.

SHARE - I et selskap med over 13 000 ansatte er det essensielt at kunnskap og erfaring deles for å sikre effektivitet. Mowi oppfordrer til åpenhet og tydelighet internt og eksternt. Slik får hver enkelt ansatt anledning til å komme med viktige bidrag til selskapets utvikling.

TRUST - Mowi er forpliktet til å adressere de sosiale og miljømessige utfordringene som sjømatindustrien møter. Sosialt ansvar og bærekraft er viktig på alle nivåer innen vårt foretningsområde og er en helt sentral del av selskapets kultur.