"Leading the blue revolution"

“Verden trenger trygg, sunn og god mat produsert på en bærekraftig og effektiv måte. Sjømat har potensialet til å levere dette. 

Hele 70% av kloden er dekket av vann, og CO2 utslippene fra landbruket er dramatisk høyere enn de fra akvakulturen. Likevel kommer i dag kun to prosent av verdens matproduksjon fra havet.  For å ha nok mat til en stadig økende verdensbefolkning må dette endres.

Gjennom betydelige investeringer i forskning og utvikling ligger Mowi i front av den teknologiske utviklingen. Vi er i fremste rekke når sjømatnæringens metoder stadig forbedres. Vi kaller det "The Blue Revolution.”

Alf-Helge Aarskog, CEO