Laksefakta

Norges sjømatråd står bak websiden www.laksefakta.no. Her vil du finne informasjon om norsk havbruk, miljø og bærekraft samt mattrygghet knyttet opp mot lakseproduksjon. Gå hit for å lære mer om alle sider av denne spennende næringen.