Laksens livssyklus

Gjennom hele oppdrettssyklusen, fra lukkede tanker på land til merder i sjøen, er vi opptatt av å sikre en høy standard innen hygiene, fiskevelferd og bærekraftig oppdrett.

Det tar to til tre år fra klekking av øyerogn til ferdig, spiseklar laks.

Lakseoppdrett imiterer de stadiene som laksen utvikler seg gjennom i vill tilstand. Illustrasjonen ovenfor viser prosessen fra øyerogn, via yngel og parr til smolt/laks.

ROGN

Rognen utvikles i inkubasjonstanker i ferskvann. Det er om lag 5000 rognkorn per liter. Eggene klekkes til små fisk med en plommesekk som sørger for næring i første stadium.

PARR

Fisken lever i ferskvann til de er rundt 60-100 gram. Vaksinering og sortering er viktig. Stabil vannkvalitet og renhold er også av stor betydning gjennom hele prosessen. De siste to månedene før levering, tilpasses yngelen til et liv i sjøen (smoltifisering).

SMOLT

Dette er stadiet da fisken gjennomgår en fysiologisk endring som gjør den I stand til å gå fra ferskvann til saltvann og bli unge voksne laks. Smolten fraktes til anlegg i sjøen med brønnbåt. Under transporten økes saltinnholdet i vannet gradvis for å tilvenne smolten til livet i sjøen.

VEKST I SJØ OG FRAKT TIL SLAKTERI

Laksen vokser i sjøanlegg til rundt 4,5-5,5 kg. Laksens liv i sjøanlegget blir nøye overvåket av våre medarbeidere. Godt dyrehold med fokus på fiskens generelle helsetilstand sikrer laks av høy kvalitet. Den fullvoksne laksen fraktes til slakteri med brønnbåt.

FABRIKK

Når laksen har nådd en vekt på mellom 4,5 og 5,5 kg, er den klar til å slaktes. Dette foregår i moderne fabrikkanlegg, med strenge krav til hygiene og kvalitet. Før slakting, blir fisken bedøvet. Etter sløying og pakking i is, transporteres hel fisk til kunder over hele verden.

DISTRIBUSJON

Fisk fra Mowi distribueres over hele verden via trailere, jernbane, skip og flyfrakt. Topp prioritet er hele tiden å bevare friskhet og kvalitet og å begrense transporttiden.